Seminár Ústavu informatiky  

O seminári Ústavu informatiky

Seminár Ústavu informatiky PF UPJŠ slúži na prezentáciu najnovších poznatkov z teoretickej a aplikovanej informatiky so špeciálnym dôrazom na oblasti rozvíjané na ÚINF PF UPJŠ:
  • výpočtová zložitosť
  • algoritmy a formálne jazyky
  • fuzzy-logické programovanie a flexibilné dopytovanie
  • matematická logika
  • kombinatorická optimalizácia
  • počítačová bezpečnosť
Seminár sa koná spravidla raz za dva týždne a sú na ňom vítaní všetci záujemcovia z radov zamestnancov i študentov.