Seminár Ústavu informatiky  

História seminára  Zimný semester 2014/2015
17. septembra 2014 o 10:00 v miestnosti SJ2P10
Logical Analysis of Data and Formal Concept Analysis
RNDr. Jan Konečný, PhD.
Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
23. septembra 2014 o 14:00 v miestnosti seminarna miestnost UMV
Polynomial-time Algorithms for the 3-Path Vertex Cover Problem
Christoph Brause
TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Germany
1. októbra 2014 o 13:00 v miestnosti zasadacia miestnost UFV (c. 76)
k-path Vertex Cover
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
12. novembra 2014 o 13:00 v miestnosti zasadacia miestnost UFV (c. 76)
Medziľahlostne uniformné grafy
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice
19. novembra 2014 o 13:00 v miestnosti zasadacia miestnost UFV (c. 76)
Prezentácie diplomových prác
Mgr. Matej Nikorovič a Mgr. Július Malčovský
Ústav infrmatických vied, PF UPJŠ, Košice
4. marca 2015 o 12:30 v miestnosti zasadacia miestnost UFV (c. 76)
Samoorganizované siete, klastrové algoritmy a manifold learning - vybrané aplikácie v ekonómii a fyzike
doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice
20. mája 2015 o 13:00 v miestnosti zasadacia miestnost UFV (c. 76)
Voľby z hľadiska výpočtovej zložitosti
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice  Letný semester 2013/2014
5. marca 2014 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Bioinformatika - možné smery výskumu na PF UPJŠ
RNDr. Miroslav Soták, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Košice
26. marca 2014 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Stochastic Resonance Synergetics: a dynamical data modeling methodology for multidimensional scaling
Dr. Milan Jovovic
Hosť Ústavu informatiky, PF UPJŠ, Košice v rámci štipendia SAIA
24. júna 2014 o 14:00 v miestnosti VKM
The Hedetniemi Conjecture in Hereditarnia
Prof. Izak Broere
Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Pretoria  Zimný semester 2013/2014
16. septembra 2013 o 11:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
New database architectures: steps towards Big Data processing
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Katedra softwarového inženýrství Univerzity Karlovy
18. septembra 2013 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike
PaedDr. Ján Guniš
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
18. septembra 2013 o 14:30 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Optimalizácia kodeku H.264 vo videokonferenčnom systéme
RNDr. Rastislav Adámek
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
23. októbra 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Matematická informatika
prof. Peter Vojtáš
Katedra softwarového inženýrství Univerzity Karlovy
6. novembra 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Toward Reduction of Formal Fuzzy Context
RNDr. Jan Konečný, PhD.
Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
13. novembra 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Skryté vlastnosti polynómov
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
27. novembra 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Real-time Depth Map Based People Counting
Ing. Radoslav Gargalík
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
11. decembra 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Formal Concept Analysis of higher order
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice  Letný semester 2012/2013
20. februára 2013 o 13:00 v miestnosti SA1A1 (P/01)
Aplikovaná forenzná analýza
Dalibor Choma
T-Systems Slovensko, s.r.o.
6. marca 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
On the Weighted k-Path Vertex Cover Problem
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
20. marca 2013 o 13:15 v miestnosti SA1A1 (P/01)
IT bezpečnosť vo firemnom prostredí
Dáša Krátka, Pavol Dovičovič, Sulamit Bukovinská
EMM, spol. s r.o.
27. marca 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Using Carrillo-Lipman approach to speed up simultaneous alignment and folding of RNA
RNDr. Mária Šimaľová
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
3. apríla 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Modelovanie a vyhladzovanie dát
Mgr. Lukáš Miňo
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
3. apríla 2013 o 13:30 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Reversal of regular laguages
Mgr. Juraj Šebej
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
17. apríla 2013 o 13:30 v miestnosti SA1A1 (P/01)
Učiteľ pre 21. storočie: Veľká výzva
Ivan Kalaš
Katedra základov a vyučovania informatiky, FMFI UK
9. mája 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Modeling of Speech Localization in a Multitalker Environment using Binaural and Harmonic Cues
Angela Josupeit
European Medical School Oldenburg-Groningen
15. mája 2013 o 10:00 v miestnosti SA1C02
Introduction to computer virtualization
Dr. Henryk Radoslaw Jedynak
University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Informatics LS> and Math, Poland
15. mája 2013 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Introduction to organizing virtual computer clusters
Dr. Henryk Radoslaw Jedynak
University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Informatics LS> and Math, Poland
15. mája 2013 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Spracovanie acyklických dátových štruktúr pomocou SOM neurónových sietí
doc., RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
16. mája 2013 o 14:00 v miestnosti SA1C02
Some information about campus computing-service available in UTH in Radom
Dr. Henryk Radoslaw Jedynak
University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Informatics LS> and Math, Poland
20. mája 2013 o 10:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
A combinatorial proof of the Pascal Diagonal Summation Fibonacci Theorem
dr. Gerard Tel
Universiteit Utrecht, Department of Information and Computing Sciences
22. mája 2013 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Contextual plasticity in spatial hearing
Ing. Beata Tomoriova
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TU Kosice

  Zimný semester 2012/2013
11. septembra 2012 o 10:00 v miestnosti P/06
Introduction of Video Games
asst. prof. Dr. Devkan Kaleci
Inonu University, Malatya, Turkey
12. septembra 2012 o 14:30 v miestnosti P/06
Introduction of Turkey, Malatya, Inonu University and Turkish Education System
Murat Çoktin
Inonu University, Malatya, Turkey
3. októbra 2012 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike
Mgr. Ján Guniš
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
10. októbra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Machine learning approaches with missing values presence
Ing. Anwar Salem
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
31. októbra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Removing nondeterminism in constant height pushdown automata
RNDr. Zuzana Bednárová
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
7. novembra 2012 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Rýchle vyhľadávanie najlepších objektov pomocou viacrozmerných indexov
RNDr. Peter Gurský, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
14. novembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems
RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
16. novembra 2012 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Methods to eliminate stimulus transduction artefact from insert earphones during electroencephalography
Tom Campbell
North Dakota State University
21. novembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Relationship between Two FCA Approaches
Mgr. Ľubomír Antoni
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
23. novembra 2012 o 14:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Pitch judgments in ferrets, and their auditory cortical representations
Dr. Kerry Walker
University of Oxford, UK
28. novembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06
Making Graph-Walking Automata Reversible
Dr. Alexander Okhotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland
5. decembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
The ZorgTTP Pseudonymisation Platform
Dr. Gerard Tel
Utrecht University, Netherlands
12. decembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Dolovanie konceptov z neúplných dátových sád s využitím faktorizácie matíc
Mgr. Lenka Pisková
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
19. decembra 2012 o 13:00 v miestnosti SJ2S06 (P/06)
Smoothing data with piecewise polynomial surfaces
RNDr. Imrich Szabó
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice  Letný semester 2011/2012
7. februára 2012 o 10:00 v miestnosti VKM
Exact and approximation algorithms for graph colouring problems
prof. Ingo Schiermeyer
TU Freiberg, Nemecko
10. februára 2012 o 10:00 v miestnosti P/08
Maximum average degree and the discharging method with applications
prof. Ingo Schiermeyer
TU Freiberg, Nemecko
14. februára 2012 o 14:00 v miestnosti VKM
The minimum rainbow subgraph problem I
prof. Ingo Schiermeyer
TU Freiberg, Nemecko
15. februára 2012 o 10:00 v miestnosti VKM
The minimum rainbow subgraph problem II
prof. Ingo Schiermeyer
TU Freiberg, Nemecko
22. februára 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Symbolic dynamics
prof. Wit Forys
Institute of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer, Jagiellonian University, Poland
28. februára 2012 o 13:30 v miestnosti P/03
Using an agile methodology with the human computer interaction lifecycle
Dr. Kate Dingley
University of Portsmouth
29. februára 2012 o 9:00 v miestnosti VKM
Usability vs. Security- should we have to choose between them?
Dr. Kate Dingley
University of Portsmouth
14. marca 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
On a Pk-free colouring
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
4. apríla 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Laserové skenovanie – reálnejšia aproximácia krajiny
Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Ústav geografie, PF UPJŠ, Košice
2. mája 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Pseudo-random walks on graphs and cryptography
prof. Wit Forys
Institute of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer, Jagiellonian University, Poland
9. mája 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Formálne jazyky, gramatiky, automaty I.
Dr. Alexander Okhotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland
10. mája 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Formálne jazyky, gramatiky, automaty II.
Dr. Alexander Okhotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland
16. mája 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Formálne jazyky, gramatiky, automaty III.
Dr. Alexander Okhotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland
17. mája 2012 o 13:00 v miestnosti P/06
Formálne jazyky, gramatiky, automaty IV.
Dr. Alexander Okhotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland  Zimný semester 2011/2012
5. októbra 2011 o 13:00 v miestnosti P/06
On computing an optimal semi-matching
RNDr. František Galčík, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
5. októbra 2011 o 14:00 v miestnosti P/06
Kaluginov dôkaz veľkej Fermatovej vety
doc. RNDr. Csaba Török, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
12. októbra 2011 o 13:00 v miestnosti P/06
Didaktika výučby programovania
prof. Viera Krňanová Proulx, PhD.
Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA
24. októbra 2011 o 13:00 v miestnosti VKM
Open-source geografický informačný systém GRASS a modelovanie priestorových procesov v krajine
Doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
7. novembra 2011 o 10:00 v miestnosti VKM
New Results Related to the Sakoda and Sipser Question
prof. Giovanni Pighizzini
16. novembra 2011 o 13:45 v miestnosti P/06
Directed figure codes with weak equalit
Wlodzimierz Moczurad
Uniwersytet Jagiellonski, Instytut informatyki  Letný semester 2010/2011
2. marca 2011 o 13:00 v miestnosti P/06
Parametrická úseková aproximácia
doc. RNDr. Csaba Török CSc
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
30. marca 2011 o 13:00 v miestnosti P/06
Použitie modifikovanej SOM pri rozhodovaní
RNDr. Jozef Oravec
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice
11. mája 2011 o 9:00 v miestnosti P/02
Some information about scientific conferences organized by Technical University of Radom
Dr. Radosław Jedynak PhD
Politechnika Radomska, Radom, Poľsko
12. mája 2011 o 7:30 v miestnosti P/02
Introduction to VBA for Excel and its utilization in numerical methods
Dr. Radosław Jedynak PhD
Politechnika Radomska, Radom, Poľsko
12. mája 2011 o 12:30 v miestnosti P/02
Introduction to parallel computing in Mathematica
Dr. Radosław Jedynak PhD
Politechnika Radomska, Radom, Poľsko
18. mája 2011 o 13:00 v miestnosti P/06
Knowledge-based system utilizing artificial intelligence principles
Ing. Anwar Salem
Ústav Informatiky, PF UPJŠ, Košice
25. augusta 2011 o 14:30 v miestnosti P/06
Number Theory and Computational-Efficiency in Chemoinformatics
Shinnosuke Seki, PhD.
Kyoto University, Japonsko  Zimný semester 2010/2011
14. septembra 2010 o 15:00 v miestnosti P/06
Approximation Hardness of Combinatorial Optimization Problems
RNDr. Janka Chlebíková, PhD.
University of Portsmouth, School of Computing
22. septembra 2010 o 13:00 v miestnosti P/06
Resonant sets of benzenoid graphs and hypercubes of their resonance graphs
Dr. Andrej Taranenko
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor
22. septembra 2010 o 14:00 v miestnosti P/06
On the b-chromatic number of regular graphs
Marko Jakovac
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor
14. októbra 2010 o 13:30
Štipendijný pobyt v zahraničí pre študentov a doktorandov

SAIA
27. októbra 2010 o 12:30 v miestnosti UVV UMB
Neurónové laboratórium s genetickým algoritmom pre nevidiacich
RNDr. Milan Hudec, PhD.
Inštitút matematiky a informatiky ÚVV UMB
3. novembra 2010 o 13:00 v miestnosti P/06
Popisná zložitosť regulárnych jazykov
Mgr. Alexander Szabari
Ústav informatiky, PF UPJŠ
24. novembra 2010 o 13:00 v miestnosti P/06
Prehľad toho ako a aké informácie vieme získať zo skutočných neurónov v biologickom experimente v Košiciach
RNDr. Ján Gálik, CSc
Neurobiologický ústav SAV, Košice
8. decembra 2010 o 13:00 v miestnosti P/06
Visual calibration, uncertainty, and attention in spatial auditory processing
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, TUKE, Košice
  Letný semester 2009/2010
11. februára 2010 o 14:00 v miestnosti VKM
Spolupráca v systémoch gramatík
Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Slézská univerzita Opavě
16. februára 2010 o 14:00 v miestnosti VKM
Rainbow connection in graphs with minimum degree three
prof. Ingo Schiermeyer
Fakultät für Mathematik und Informatik
24. februára 2010 o 13:00 v miestnosti P6
Aplikácia efektívnych techník na báze genetických algoritmov a teórie chaosu pre riešenie diagnostických problémov
doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
24. marca 2010 o 13:00 v miestnosti P6
Použitie genetických algoritmov pri optimalizácii rozloženia spevňujúcich prvkov v kompozitných materiáloch
Mgr. Samuel Kupka
Ústav informatiky, PF UPJŠ
8. júna 2010 o 10:30 v miestnosti VKM
Matematik v priemysle – skúsenosti z USA
Prof. Rastislav Telgarský
School of Mathematics, Science and Engineering Central New Mexico Community College
15. júna 2010 o 13:30 v miestnosti VKM
Probabilistic vs. Nondeterministic Unary Automata
Prof. Maria Paola Bianchi
Universita' degli Studi di Milano
  Zimný semester 2009/2010
30. septembra 2009 o 13:00 v miestnosti P/06
On the L-fuzzy generalization of Chu correspondences
RNDr. Ondrej Krídlo
Ústav informatiky, PF UPJŠ
14. októbra 2009 o 13:00 v miestnosti P/06
Multiway In-Place Merging
RNDr. Jozef Gajdoš
Ústav informatiky, PF UPJŠ
28. októbra 2009 o 13:00 v miestnosti P/06
Kerberos V – analýza a konfigurácia
RNDr. PhDr. Peter Pisarčík
Ústav informatiky, PF UPJŠ
10. novembra 2009 o 14:00 v miestnosti VKM
Covering and identifying codes in Sierpiński graphs
Dr. Matjaž Kovše
LaBRI - Université Bordeaux 1, 351, cours de la Libération 33405 Talence cedex, France
11. novembra 2009 o 13:00 v miestnosti 40 (pri vchode)
Quasi-matchings in graphs and wireless sensor networks
prof. Bostjan Bresar
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Slovinsko
20. novembra 2009 o 10:30 v miestnosti VKM
Algovision
Prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Katedra aplikované matematiky MFF UK
  Letný semester 2008/2009
23. februára 2009 o 13:00 v miestnosti P/06
Wireless sensor networks and CDMA
prof. dr. Žarko Čučej
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia
25. februára 2009 o 12:30 v miestnosti P/06
AeWSN.NET (Academic wireless sensor network framework)
mag. Karl Benkič
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia
25. februára 2009 o 13:00 v miestnosti P/06
Ethical hacking group
mag. Karl Benkič
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia
12. marca 2009 o 11:00 v miestnosti VKM
Constraint Satisfaction Problem - present state of the dichotomy conjecture
prof. Pawel M. Idziak
Faculty of Mathematics and Computer Science, Jagiellonian University, Kraków, Poland
25. marca 2009 o 13:00 v miestnosti VKM
Metaclasses in object-oriented programming
Piet van Oostrum
Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University, the Netherlands
15. apríla 2009 o 13:00 v miestnosti VKM
Informatika veľkých rozmerov,
alebo
Ako utriediť jeden petabajt dát.

Marián Dvorský
Google
23. apríla 2009 o 13:30 v miestnosti P/06
Využití parametrizace pro výpočet
ploch a objemů v En

RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Technická univerzita v Liberci
23. apríla 2009 o 14:00 v miestnosti P/06
Černobílé grupy a jejich aplikace
prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc. Ph.D.
Technická univerzita v Liberci

  Zimný semester 2008/2009
22. septembra 2008 o 14:30 v miestnosti VKM
Kurt Gödel a fuzzy logika
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR Praha
22. septembra 2008 o 15:45 v miestnosti VKM
Databáze ve 3. tisíciletí: trendy a směry výzkumu
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Katedra softvérového inžinierstva, Karlova univerzita, Praha
8. októbra 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
More Concise Representation of Regular Languages by Automata and Regular Expressions
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
29. októbra 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
k-path problem
Mgr. Ján Katrenič
Ústav informatiky, PF UPJŠ
12. novembra 2008 o 13:00 v miestnosti VKM
Simulating unary context-free grammars and pushdown automata with finite automata
prof. Giovanni Pighizzini
Dipartimento di Informatica e Comunicazione, Universita degli Studi di Milano, Italy
19. novembra 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
Design and analysis of a practical e-voting protocol
RNDr. Marián Novotný
Ústav informatiky, PF UPJŠ

  Letný semester 2007/2008
5. marca 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
Bázické množiny v digitálnej rovine
RNDr. Eva Trenklerová, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
19. marca 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
Individuálny algoritmický jazyk, prirodzená forma zápisu algoritmov
Mgr. Ján Guniš
Ústav informatiky, PF UPJŠ
16. apríla 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
Konverzia ontológie a relačnej databázy
RNDr. Jana Pribolová
Ústav informatiky, PF UPJŠ
30. apríla 2008 o 13:00 v miestnosti P/06
Translation of regular expressions into realtime automata
RNDr. Ľubomíra Ištoňová
Ústav informatiky, PF UPJŠ
14. mája 2008 o 13:00 v miestnosti VKM
Four-Point Transformation Methods in Approximation and the Smoothing Problems
N. D. Dikoussar
Joint institute for nuclear research, Laboratory of information technologies, Dubna, Russia
2. júna 2008 o 15:00 v miestnosti P/06
Boolean grammars: syntax, specification and parsing
Alexander Ochotin
Department of Mathematics, University of Turku, Finland

  Zimný semester 2007/2008
17. októbra 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Mikroaxiálna tomografia ako možná metóda merania obsahu DNA v živých pohlavných bunkách nepravidelného tvaru
MUDr. Marek Dudáš, PhD.
Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach
doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Slovenská akadémia vied, Košice
24. októbra 2007 o 13:00 v miestnosti VKM
Počítačová háveď a boj proti nej
Peter Košinár
Eset s.r.o.
14. novembra 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Umelá inteligencia: Inteligentný agent
Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
21. novembra 2007 o 13:00 v miestnosti VKM
Elgamal Demonstration Project
Gerard Tel
Utrecht University
28. novembra 2007 o 15:00 v miestnosti P/01
Service Management - Riadenie služieb podľa ITIL
Andrej Struhár
IBM Slovakia
12. decembra 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
An introduction to computational topology
prof. Neža Mramor-Kosta
Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovinsko

  Letný semester 2006/2007
28. februára 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Dokazovanie bezpečnosti kryptografických protokolov - metóda Strand Spaces
RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
14. marca 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Ako rozložiť funkciu dvoch premenných na súčet dvoch funkcií jednej premennej
RNDr. Eva Trenklerová, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
21. marca 2007 o 10:30 v miestnosti P/01
Prezentácia Ness Development Center
Spoločná akcia pre študentov a zamestnancov UPJŠ
28. marca 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
The kidney exchange problem: How hard is it to find a donor ?
RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
17. apríla 2007 o 17:30 v miestnosti VKM
Videokonferenčná prednáška:
Životný cyklus veľkého projektu

Ing. Roman Kňažko
Project Manager a SWG Consultant, IBM Slovakia
18. apríla 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Modelling and Analysis of Attacks for Cryptographic Protocols
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš
Ústav informatiky, PF UPJŠ
24. apríla 2007 o 8:45 v miestnosti VKM
Videokonferenčná prednáška:
Pokročilé databázové technológie IBM

Ing. František Lévárdy
IBM Slovakia
9. mája 2007 o 13:00 v miestnosti P/06
Umelá inteligencia: Mýtus slobodnej vôle
Ing. Milan Schmotzer, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

  Zimný semester 2006/2007
20. septembra 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Problém spoločnej permutácie
Mgr. Marián Dvorský
Ústav informatiky, PF UPJŠ
11. októbra 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Vybrané komunikačné problémy v ad-hoc rádiových sieťach
František Galčík
Ústav informatiky, PF UPJŠ
18. októbra 2006 o 13:00 v miestnosti VKM
Grope groups
prof. Matija Cencelj
Pedagogická fakulta, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko
18. októbra 2006 o 14:00 v miestnosti VKM
Topological modelling of data points
prof. Neža Mramor-Kosta
Katedra matematiky, Elektrotechnická fakulta, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko
8. novembra 2006 o 13:00 v miestnosti VKM
WPTM - alternatívna charakterizácia alternovania
RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Katedra informatiky, FMFI UK, Bratislava
15. novembra 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Magic Numbers in the State Hierarchy of Finite Automata
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ
6. decembra 2006 o 13:00 v miestnosti VKM
Videokonferenčná prednáška:
Bussiness Intelligence a XML v jazyku SQL

Ing. Miroslav Petrek
IBM Innovation Center, IBM Slovakia
13. decembra 2006 o 14:00 v miestnosti P/06
Hľadanie najlepších odpovedí v objekt-atribút modeli
RNDr. Peter Gurský
Ústav informatiky, PF UPJŠ
16. januára 2007 o 11:00 v miestnosti VKM
Building interfaces for collaborative learning
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Katedry základov a vyučovania informatiky, FMFI UK, Bratislava

  Letný semester 2005/2006
22. februára 2006 o 13:00 v miestnosti VKM (P15)
Broadcasting v prostredí s chybnými linkami
doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Katedra informatiky, FMFI UK, Bratislava
8. marca 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Modelovanie a analýza kryptografických protokolov
Marián Novotný
Ústav informatiky, PF UPJŠ
15. marca 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Videoprojekcia záznamu prednášky:
Výpočetní modely kognitívnich systému

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR Praha
22. marca 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Stavová zložitosť regulárnych jazykov
Alexander Szabari
Ústav informatiky, PF UPJŠ
29. marca 2006 o 13:00 v miestnosti P/01
Deň s IBM
Spoločná akcia pre študentov a zamestnancov UPJŠ
5. apríla 2006 o 13:00 v miestnosti P/06
Polynomial reduction of the time–space scheduling to the time scheduling
Jozef Studenovský
Ústav informatiky, PF UPJŠ
19. apríla 2006 o 13:00 v miestnosti P/01
Deň s T-Systems
Spoločná akcia pre študentov a zamestnancov UPJŠ
3. mája 2006 o 13:00 v miestnosti P/01
Theory of Languages - Fixed Words
Dr hab. Wit Foryś
Institute of Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Science, Jagiellonian University, Kraków (PL)
19. mája 2006 o 10:00 v miestnosti VKM
Chtěli byste být mozkem v baňce, aneb o důležitosti vnitřního modelu světa pro rozvoj mentálních schopností kognitivního agenta
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR Praha