Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2019/2020

Search by Image Engine for Big Data Warehouses

28. februára 2020 (piatok) o 08:30
VKM, PF UPJŠ

Zimný semester 2019/2020

Modeling the reference frame of the visual calibration of auditory space

Ing. Peter Lokša (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
27. novembra 2019 (streda) o 13:00
LIDA, SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Ako využiť senzory smartfónu na zistenie svojej polohy v budove

Miroslav Opiela (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
6. novembra 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Vybrané aspekty analýzy dát

Ľubomír Antoni (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
2. októbra 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Sprego programming

doc. Dr. Mária Csernoch, PhD.  (Fakulta Informatiky, Univerzita Debrecín )
13. septembra 2019 (piatok) o 08:00
LIDA, PF UPJŠ