Seminár Ústavu informatiky

Zimný semester 2018/2019

Zimný semester 2017/2018

27.9.2017
RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

4.10.2017
porada

11.10.2017
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.

18.10.2017
Mgr. Miroslav Opiela
Dr. rer. nat. Eleni L. Vlachou

25.10.2017
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

8.11.2017
RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

15.11.2017
EAADS workshop

22.11.2017
RNDr. Matej Nikorovič
RNDr. Ladislav Mikeš, PhD.

29.11.2017
Ing. Peter Lokša
Ing. Beáta Tomoriová, PhD.

6.12.2017
porada

13.12.2017
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.
porada

20.12.2017
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Mgr. Viliam Kačala

Letný semester 2017/2018

14.2.2018
porada

21.2.2018
porada zamestanacov

28.2.2018
porada

7.3.2018
Ing. Angelika Haneszová
PaedDr. Ján Guniš, PhD.

14.3.2018
Prírodovedecká čajovňa

21.3.2018
Mgr. Terézia Mézešová
Mgr. Tomáš Bajtoš

28.3.2017
Zhromaždenie akademickej obce PF UPJŠ

4.4.2018
Zasadnutie AS PF UPJŠ

11.4.2018
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

18.4.2018
rektorské voľno

25.4.2018
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

2.5.2018
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. Peter Gurský, PhD.

9.5.2018
rozvrh ako utorok

16.5.2018
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.