Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2017/2018


Zimný semester 2017/2018

k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
20. decembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Časová charakteristika kontextuálneho efektu v lokalizácii zvukov

Ing. Beáta Tomoriová, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
29. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Extrakcia frekvenčného peaku so subpixelovou presnosťou

RNDr. Ladislav Mikeš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)

EAADS Workshop 14.-16.11.2017


Vybrané metódy dolovania údajov

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. novembra 2017 (streda) o 13:00
SJ2S09

Physical computing - jeho nástroje a miesto v školskej informatike

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Vývoj bádateľských metodík výučby informatiky

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Nonnative Phonetic Category Training in Varying Acoustic Environments

Dr. rer. nat. Eleni L. Vlachou (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
18. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Indoor Localization using Bayesian Filtering

Mgr. Miroslav Opiela (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
18. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Optimal Approximation of Biquartic Polynomials by Bicubic Splines

doc. RNDr. Csaba Török, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
11. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Some bounds on the generalised total chromatic number of degenerate graphs

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
27. septembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

An adjoint pair for intuitionistic L-fuzzy values

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
27. septembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Eliminácia nevyžiadanej pošty (spamu) v e-mailoch

20. septembra 2017 (streda) o 13:00
Študovňa Park Angelinum, PF UPJŠ