Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2017/2018

14.2.2018
porada

21.2.2018
porada zamestanacov

28.2.2018
porada

7.3.2018
Ing. Angelika Haneszová
PaedDr. Ján Guniš, PhD.

14.3.2018
Prírodovedecká čajovňa

21.3.2018
Mgr. Terézia Mézešová
Mgr. Tomáš Bajtoš

28.3.2017
Zhromaždenie akademickej obce PF UPJŠ

4.4.2018
Zasadnutie AS PF UPJŠ

11.4.2018
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

18.4.2018
rektorské voľno

25.4.2018
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

2.5.2018
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
RNDr. Peter Gurský, PhD.

9.5.2018
rozvrh ako utorok

16.5.2018
Mgr. Alexander Szabari, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.


Zimný semester 2017/2018

k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
20. decembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Časová charakteristika kontextuálneho efektu v lokalizácii zvukov

Ing. Beáta Tomoriová, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
29. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Extrakcia frekvenčného peaku so subpixelovou presnosťou

RNDr. Ladislav Mikeš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)

EAADS Workshop 14.-16.11.2017


Vybrané metódy dolovania údajov

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. novembra 2017 (streda) o 13:00
SJ2S09

Physical computing - jeho nástroje a miesto v školskej informatike

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Vývoj bádateľských metodík výučby informatiky

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
25. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Nonnative Phonetic Category Training in Varying Acoustic Environments

Dr. rer. nat. Eleni L. Vlachou (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
18. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Indoor Localization using Bayesian Filtering

Mgr. Miroslav Opiela (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
18. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Optimal Approximation of Biquartic Polynomials by Bicubic Splines

doc. RNDr. Csaba Török, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
11. októbra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Some bounds on the generalised total chromatic number of degenerate graphs

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
27. septembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

An adjoint pair for intuitionistic L-fuzzy values

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
27. septembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Eliminácia nevyžiadanej pošty (spamu) v e-mailoch

20. septembra 2017 (streda) o 13:00
Študovňa Park Angelinum, PF UPJŠ