Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2016/2017

Adaptive Processes in Distance Perception

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
31. mája 2017 (streda) o 12:45
VKM, PF UPJŠ

Projekt Kapsa: aktuálny stav

RNDr. Peter Gurský, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
31. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
24. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Dvojhlavé konečnostavové automatov a lineárne gramatiky

Mgr. Alexander Szabari, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
24. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

On a relation between k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
17. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Replicator and ART2 Neural Networks in Text Outliers Identifications

Mgr. Asmaa Mostafa Mahmoud Salem (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
17. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Neuniformné splajnové povrchy

Mgr. Viliam Kačala (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Polynómy a splajny - modelovanie a výpočet

doc. RNDr. Csaba Török, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

A Model of the Reference Frame of the Ventriloquism Aftereffect using a priori bias

Ing. Peter Lokša (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Projekt Indora

Mgr. Miroslav Opiela (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Effect of stimulus distribution on the buildup of contextual plasticity in sound localization

Ing. Beáta Tomoriová, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
12. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Alternujúca pamäť je uzavretá na doplnok a ďalšie simulácie v sublogaritmickej pamäti

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
12. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Rozsah možných stavových zložitostí pre operáciu zreťazenie a ich dosiahnuteľnosť

RNDr. Juraj Šebej, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Aspekty otvorenosti a slobody vo vyučovaní informatiky

Mgr. Martin Šechný (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Analýza experimentálnych dát použitím GPGPU

RNDr. Ladislav Mikeš (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Hodnotenie výkonnosti ľudí vo virtuálnej realite

RNDr. Matej Nikorovič (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Výpočtový model založený na technike evolučného algoritmu a teórie chaosu

doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
15. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky

PaedDr. Ján Guniš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Projekty Indora a Zirro

RNDr. František Galčík, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Streaming and sound localization with a preceding distractor

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 13:35
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

New Results on the Minimum Amount of Useful Space

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 13:10
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Characterization of fuzzy subsets by Galois connections

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Extending Formal Concept Analysis using Intuitionistic L-fuzzy Sets

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. februára 2017 (streda) o 13:15
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

On Rainbow Independent Sets

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. februára 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Automata with translucent letters

2. februára 2017 (štvrtok) o 10:30
SJSP19 (P/19), PF UPJŠ

Zimný semester 2016/2017

Developing games to improve auditory processing abilities

Erick Gallun, Aaron Seitz (National Center for Rehabilitative Auditory Research, Portland and Oregon Health Science University; University of California, Riverside )
4. októbra 2016 (utorok) o 15:30
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ