Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2016/2017

Analýza experimentálnych dát použitím GPGPU

RNDr. Ladislav Mikeš (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Hodnotenie výkonnosti ľudí vo virtuálnej realite

RNDr. Matej Nikorovič (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Výpočtový model založený na technike evolučného algoritmu a teórie chaosu

doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
15. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky

PaedDr. Ján Guniš, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Projekty Indora a Zirro

RNDr. František Galčík, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Streaming and sound localization with a preceding distractor

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 13:35
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

New Results on the Minimum Amount of Useful Space

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 13:10
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Characterization of fuzzy subsets by Galois connections

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
1. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Extending Formal Concept Analysis using Intuitionistic L-fuzzy Sets

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. februára 2017 (streda) o 13:15
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

On Rainbow Independent Sets

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ )
22. februára 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Automata with translucent letters

2. februára 2017 (štvrtok) o 10:30
SJSP19 (P/19), PF UPJŠ

Zimný semester 2016/2017

Developing games to improve auditory processing abilities

Erick Gallun, Aaron Seitz (National Center for Rehabilitative Auditory Research, Portland and Oregon Health Science University; University of California, Riverside )
4. októbra 2016 (utorok) o 15:30
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ