Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2014/2015

Voľby z hľadiska výpočtovej zložitosti

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. (Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice )
20. mája 2015 (streda) o 13:30
SA1K76, PF UPJŠ

Generalizations of concept lattices and their applications

RNDr. Ľubomír Antoni (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
18. februára 2015 (streda) o 13:30
SA1K76, PF UPJŠ

Zimný semester 2014/2015

Prezentácie diplomových prác

Mgr. Matej Nikorovič a Mgr. Július Malčovský (Ústav infrmatiky, PF UPJŠ, Košice )
19. novembra 2014 (streda) o 13:00
zasadacia miestnost UFV (c. 76), PF UPJŠ

Medziľahlostne uniformné grafy

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. (Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice )
12. novembra 2014 (streda) o 13:00
zasadacia miestnost UFV (c. 76), PF UPJŠ

k-path Vertex Cover

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
1. októbra 2014 (streda) o 13:00
zasadacia miestnost UFV (c. 76), PF UPJŠ

Polynomial-time Algorithms for the 3-Path Vertex Cover Problem

23. septembra 2014 (utorok) o 14:00
seminarna miestnost UMV, PF UPJŠ