Seminár Ústavu informatiky

Letný semester 2013/2014

Bioinformatika - možné smery výskumu na PF UPJŠ

5. marca 2014 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Zimný semester 2013/2014

Formal Concept Analysis of higher order

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
11. decembra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Real-time Depth Map Based People Counting

Ing. Radoslav Gargalík (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
27. novembra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Skryté vlastnosti polynómov

doc. RNDr. Csaba Török, CSc. (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
13. novembra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Toward Reduction of Formal Fuzzy Context

6. novembra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Matematická informatika

23. októbra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Optimalizácia kodeku H.264 vo videokonferenčnom systéme

RNDr. Rastislav Adámek (Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice )
18. septembra 2013 (streda) o 14:30
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike

18. septembra 2013 (streda) o 14:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

New database architectures: steps towards Big Data processing

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (Katedra softwarového inženýrství Univerzity Karlovy )
16. septembra 2013 (pondelok) o 11:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ