Seminár Ústavu informatiky

O seminári

Seminár Ústavu informatiky PF UPJŠ slúži na prezentáciu najnovších poznatkov z teoretickej a aplikovanej informatiky so špeciálnym dôrazom na oblasti rozvíjané na ÚINF PF UPJŠ:

výpočtová zložitosťalgoritmy a formálne jazykyfuzzy-logické programovanie a flexibilné dopytovanie
matematická logikakombinatorická optimalizáciapočítačová bezpečnosť

Seminár sa koná spravidla každú stredu a sú na ňom vítaní všetci záujemcovia z radov zamestnancov i študentov.
Kedy? 12:45-14:00
Kde? SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ
Prečo? Je potrebné aktívne a pravidelne hovoriť o tom, čo sa na ÚINF-e deje