Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

A Model of the Reference Frame of the Ventriloquism Aftereffect using a priori bias

Ing. Peter Lokša
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Projekt Indora

Mgr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Neuniformné splajnové povrchy

Mgr. Viliam Kačala
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


On a relation between k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

17. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Projekt Kapsa: aktuálny stav

RNDr. Peter Gurský, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

24. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ