Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Characterization of fuzzy subsets by Galois connections

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

1. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ