Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Využitie intenzívnych výpočtov pri spresňovaní hraníc stavových zložitostí operácií s regulárnymi jazykmi

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

29. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Aspekty otvorenosti a slobody vo vyučovaní informatiky

Mgr. Martin Šechný
Ústav informatiky, PF UPJŠ

5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Ústav informatiky, PF UPJŠ

5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Rozsah možných stavových zložitostí pre operáciu zreťazenie a ich dosiahnuteľnosť

RNDr. Juraj Šebej, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Alternujúca pamäť je uzavretá na doplnok a ďalšie simulácie v sublogaritmickej pamäti

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

12. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


A Model of the Reference Frame of the Ventriloquism Aftereffect using a priori bias

Ing. Peter Lokša
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Projekt Indora

Mgr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Neuniformné splajnové povrchy

Mgr. Viliam Kačala
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


On a relation between k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

17. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ


Projekt Kapsa: aktuálny stav

RNDr. Peter Gurský, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

24. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ