Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Spracovanie obrazov z kamier snímajúcich hĺbkovú mapu a ich využitie v rozšírenej realite

RNDr. Matej Nikorovič
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)


Extrakcia frekvenčného peaku so subpixelovou presnosťou

RNDr. Ladislav Mikeš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)