Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Koncept sledovania pohybu útočníka v sieti

MSc. Terézia Mézešová
Ústav informatiky, PF UPJŠ

4. marca 2020 (streda) o 13:00
LIDA, SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Pri riešení bezpečnostných incidentov pomáha analytikom znalosť možných útokov v danej sieti, ktoré sa modelujú prostredníctvom útočných grafov. Predstavíme si typy útočných grafov a techniky generovania na datasete CICIDS2017. Tiež prediskujeme koncept mapovania pohybu útočníka v danom grafe a možnosti validácie výsledkov.