Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Prehľad o NoSQL databázach

RNDr. Peter Gurský PhD. 
Ústav informatiky, PF UPJŠ

10. apríla 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

S príchodom veľkých dát (Big Data) prichádza automatricky aj potreba ich uchovania a spracovania. Ak sú dáta naozaj veľké, alebo s nimi pracuje naozaj veľké množstvo klientov, klasické relačné databázy začínajú strácať dych. NoSQL databázy prinášajú možnosti masívnej horizontálnej škálovateľnosti, replikácie a odolnosti voči pokazeniu a výpadkom dátových serverov alebo siete, ale napríklad aj možnosť pracovať so zložitejšími štruktúrami. S tým prichádzajú aj mnohé obmedzenia hlavne pre konzistentnosť dát a vyjadrovaciu silu dopytovania.

NoSQL databázy tu nie sú pre to, aby nahradili relačné databázy. Sú tu, aby pomohli pri efektívnejšej práci s dátami v paralelnom a distribuovanom prostredí. Predstavíme si 4 základné typy NoSQL databáz a porozprávame si, ktorý typ je na čo vhodný.

Slajdy z prednášky