Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Mgr. Patrik Pekarčík

Mgr. Patrik Pekarčík
Ústav informatiky, PF UPJŠ

20. marca 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

TBA