Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Cloud Computing a Goldbachova domnienka

RNDr. Peter Szabó, PhD.
Department of Aviation Technical Studies, TUKE

5. decembra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Obsah príspevku - zhrnutie niektorých prác:

  1. Sage math for education and research - https://ieeexplore.ieee.org/document/8102535/
  2. An iterative algorithm for computing the cycle mean of a Toeplitz matrix in special form https://eudml.org/doc/260743
  3. Goldbach’s conjecture in max-algebra http://link.springer.com/article/10.1007/s10287-016-0268-z
  4. Pripravovaný príspevok o aplikácii Cloud Computing vo výučbe a výskume (ICETA 2018, https://1drv.ms/f/s!AvpDyUNjSUjBiPJZ2rmdPQoBGl04DA)"