Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Komplexná lokalizácia v nákupnom centre

RNDr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

7. novembra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Určenie polohy používateľa v budove bez dostupnosti GPS je základným predpokladom funkčnej aplikácie pre indoor navigáciu. V príspevku si ukážeme komplexné riešenie lokalizácie používateľa v budove pomocou smartfónu so zašumenými senzormi. Jedným z komponentov riešenia je použitie bayesovského filtra. Popíšeme metódu Advanced Point-Mass ako implementáciu bayesovského filtra a jej aplikáciu na problém indoor lokalizácie. Táto metóda vo všeobecnosti dosahuje sľubné výsledky v porovnaní s mriežkovým a časticovým filtrom. Budú tiež spomenuté aktuálne trendy v tejto oblasti a skúsenosti zo súťaže v indoor lokalizácii v reálnom prostredí v nákupnom centre.