Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Kvantové štruktúry a formálna konceptová analýza

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

17. októbra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Ukážeme si základné kvantové štruktúry a ich vzťah s formálnou konceptovou analýzou.