Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Využitie intenzívnych výpočtov pri spresňovaní hraníc stavových zložitostí operácií s regulárnymi jazykmi

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

29. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt