Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky

PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

8. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V príspevku predstavím ciele, priebeh a výsledky projektu VEMIV, ktorý realizoval tím riešiteľov v rokoch 2013-2016.