Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Výpočtový model založený na technike evolučného algoritmu a teórie chaosu

doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

15. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V súčasnej dobe sa čoraz častejšie objavujú netradičné výpočtové postupy, ktoré napodobňujú procesy prirodzenej evolúcie. Tieto výpočtové metódy sa využívajú na riešenie rôznych typov zložitých matematických, technických a iných praktických problémov, pri ktorých súčasné výpočtové metódy neposkytujú uspokojivé výsledky, alebo nie sú použiteľné vôbec. Tieto nové typy metód označujeme názvom "evolučné výpočtové techniky".