Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Vybrané metódy dolovania údajov

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

8. novembra 2017 (streda) o 13:00
SJ2S09

Abstrakt

V príspevku predstavíme vybrané metódy dolovania údajov, procesu analýzy dát, z rôznych pohľadov. Prezentujeme základné modely klasifikácie a predikcie, generovanie asociačných pravidiel. Zameriame sa na metodológiu dolovania údajov, niektoré algoritmy a vybrané softvérové nástroje.