Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekt Kapsa: aktuálny stav

RNDr. Peter Gurský, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

31. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

Ukážeme si funkcionalitu dvoch programov vytvorených v rámci projektu Kapsa: ExaGo a AdminPage. Predstavíme aj aktuálne riešené záverečné práce a plány do budúcnosti.