Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekt Indora

Mgr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

19. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt