Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

On a relation between k-path partition and k-path vertex cover

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

17. mája 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt