Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Extrakcia frekvenčného peaku so subpixelovou presnosťou

RNDr. Ladislav Mikeš, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. novembra 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (P/07)

Abstrakt