Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Extending Formal Concept Analysis using Intuitionistic L-fuzzy Sets

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. februára 2017 (streda) o 13:15
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

A two-fold general approach to the theory of formal concept analysis is introduced by considering intuitionistic fuzzy sets valued on a residuated lattice as underlying structure for the construction.