Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Eliminácia nevyžiadanej pošty (spamu) v e-mailoch

RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

20. septembra 2017 (streda) o 13:00
Študovňa Park Angelinum, PF UPJŠ

Abstrakt

V prednáške budú popísané techniky detekcie spamu elektronickej pošty od jednoduchého filtrovania cez graylisting a blacklisting až po súčasný stav vrátane slabých stránok a výhod jednotlivých metód a perspektív do budúcna.