Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Aspekty otvorenosti a slobody vo vyučovaní informatiky

Mgr. Martin Šechný
Ústav informatiky, PF UPJŠ

5. apríla 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

V doterajšom vyučovaní informatiky na školách chýbajú viaceré aspekty otvorenosti a slobody. To by sme mali napraviť. Pripomenieme si princípy slobody podľa FSF, súvisiace licencie, návrh charty práv pre WWW. Myšlienka otvoreného vzdelávania je postavené na otvorenom vzdelávacom obsahu, otvorených dátach, otvorených štandardoch, otvorenom softvéri, otvorenom hardvéri. S otvorenosťou a slobodou súvisí zodpovednosť, bezpečnosť a záujem o veci verejné.