Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Analýza experimentálnych dát použitím GPGPU

RNDr. Ladislav Mikeš
Ústav informatiky, PF UPJŠ

22. marca 2017 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Abstrakt

S technologickým pokrokom v oblasti zdrojov žiarenia a prislúchajúcich detektorov sa otvárajú nové možnosti pre výskum mikroskopických štruktúr, no zároveň narastajú požiadavky na spracovanie generovaných dát. S rastúcou popularitou sa na určitý typ problémov používajú architektúry založené na grafických kartách - GPGPU. V tejto prezentácii si ich použitie predvedieme na probléme monitorovania lúča.