Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Úloha agentov v eko-gramatických systémoch

Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Ústav informatiky, Slezská Univerzita, Opava

16. júna 2016 (štvrtok) o 13:00
SJSP17 (P/17), PF UPJŠ

Abstrakt

V prednáške predstavíme eko-gramatické systémy a ich variantu systémov s určenou pozíciou agentov. Uvedieme rad výsledkov určujúcich závislosť generatívnej sily týchto systémov na počte agentov v systéme, resp. na indexe EG systému, ktorý je daný počtom agentov použitých v jednotlivých krokoch odvodenia.