Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Profesia audítora v IT

Ing. Lenka Gondová
ISACA Slovensko

16. marca 2016 (streda) o 13:00
Študovňa Park Angelinum, PF UPJŠ

Abstrakt

Aké je byt' audítorom v IT? Predstavenie profesie a predpokladov na prácu v oblasti auditu IT. Porovnanie auditu IT podl'a štandardov ISACA a auditu systému riadenia informačnej bezpečnosti podl'a ISO 27001:2013. Možnosti certifikácie, vzdelávania a zdroja vedomostí v rámci ISACA. Výhody študentského členstva v ISACA. Predstavenie nástroja na plánovanie kariéry v oblasti kybernetickej bezpečnosti „CYBERSECURITY CAREER ROADMAP". (https://cybersecurity.isaca.org/csx-career-tool)