Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Stratený so smartfónom? Minulosť.

RNDr. František Galčík, PhD. a Mgr. Miroslav Opiela
Ústav informatiky, PF UPJŠ

27. apríla 2016 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Už dávni moreplavci a cestovatelia poznali dôležitosť lokalizácie - kľúčového elementu akejkoľvek navigačnej metódy. Pokrok vo vede a technológiách nahradil hviezdy satelitmi GNSS (GPS, Galileo, ...) a sextanty smartfónmi. Nepresnosť GNSS či nedostupnosť signálu z GNSS satelitov (napr. v budovách, v podzemí) viedol k zvýšenému záujmu o výskum lokalizačných metód nevyužívajúcich GNSS.

Prvá časť dvojprednášky bude venovaná predstaveniu trendov a základných princípov najbežnejších lokalizačných metód s ohľadom na ich implementovateľnosť v smartfónoch. V druhej časti sa zameriame na určovanie polohy (v budove) len s využitím akcelerometra a kompasu. Bližšie si ukážeme navrhnutú lokalizačnú metódu inšpirovanú baysovskou pravdepodobnosťou a kombinujúcu údaje z nepresných senzorov a presných mapových podkladov.