Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Analýza dat z Insolvenčního rejstříku České republiky

doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK Praha

18. februára 2016 (štvrtok) o 12:35
SA1C04 (P/04), PF UPJŠ

Abstrakt

V roce 2008 spustila vláda ČR nový informační systém nazvaný Insolvenční rejstřík České republiky. Již během prvního roku jeho provozu bylo zahájeno 5200 insolvenčních řízení. Množství projednávaných insolvencí ovšem během následujících let mohutně vzrostlo - především díky globální finanční krizi, jejíž důsledky se projevily i v České republice. Objem průmyslové výroby klesl o 13.4% a mnoha regionů se dotklo masivního propouštění.

V současné době obsahuje český insolvenční rejstřík veřejně dostupná data týkající se zhruba 160 000 insolvenčních řízení. Subjekty, které se účastní insolvenčních řízení, zahrnují dlužníky, věřitele, senáty, které rozhodují v jednotlivých řízeních, a insolvenční správce, kteří spravují majetek dlužníků během řízení. Zainteresované subjekty se často účastní několika různých insolvenčních řízení najednou a vytvářejí tak složitou sociální síť, která se v čase mění. Lepší pochopení trendů v jejím vývoji usnadňuje identifikace vlivných jedinců a extrakce asociačních pravidel pro predikci chování sítě jak v celé zemi, tak také lokálně v určitých oblastech.