Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Voľby z hľadiska výpočtovej zložitosti

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Košice

20. mája 2015 (streda) o 13:30
SA1K76, PF UPJŠ

Abstrakt

V prednáške sa pozrieme na problematiku volieb očami matematika/informatika. Na historických príkladoch ilustrujeme rôzne volebné systémy a ich zraniteľnosť. V druhej časti sa budeme venovať axiomatike volieb a vetám o diktátoroch. Napokon uvedieme niekoľko výsledkov o výpočtovej zložitosti rôznych typov manipulácie volieb.