Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekt Kapsa

RNDr. Peter Gurský, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

14. októbra 2015 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

Projekt Kapsa má za cieľ získať z internetových obchodov štruktúrované informácie o produktoch na nich predávaných a prezentovať tieto informácie v progresívnej prezentačnej metóde umožňujúcej zlúčenie prorovnávania a výberu vhodných produktov. V prezentácii si prejdeme jednotlivé fázy celého procesu získavania dát od sťahovania, určenia zaujímavých súčastí webových stránok, extrakcie dát z nich, určenie domén produktov, ich typov vlastností a hodnôt, až po určenie zhodných produktov z rôznych zdrojov. V závere si ukážeme návrh prezentačného rozhrania.