Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Projekt HoneyLOG

RNDr. JUDr. Pavol Sokol
Ústav informatiky, PF UPJŠ

23. septembra 2015 (streda) o 12:55
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

V prezentácii si povieme niekoľko slov o projekte HoneyLOG. Projekt sa zameriava na zber údajov z rôznych pascí pre útočníkov - honeypotov. Účelom honeypotov je získavanie informácii o útočníkoch, ich nástrojoch, spôsoboch prieniku. Súčasne sa projekt zameriava na návrh nových honeypotov a analýzu údajov získaných z nich. Výsledky týchto analýz bude možné poskytovať správcom pri správe počítačových sietí alebo sieťových služieb. Napokon si projekt kladie za cieľ predikovať možné útoky a trendy v počítačovej bezpečnosti.