Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Mlyn

Mgr. Alexander Szabari, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

30. septembra 2015 (streda) o 13:30
SA1C03 (P/03), PF UPJŠ

Abstrakt

 1. Úvod
  1. Pravidlá hry mlyn v skratke.
  2. Ako sa riešia stratégie hier.
 2. Ako reprezentovať aktuálnu pozíciu a možné ťahy v hre.
  1. 3 kamene vs. 3 kamene.
  2. 6 kameňov vs. 4 kamene.
  3. 9 kameňov vs. 9 kameňov.
 3. 142 GB je veľa, viem na niečom ušetriť?
  1. Symetrie v tabuľke.
  2. Permutácie v poli a problémy z toho vyplývajúce.
  3. Ako robiť paralelne nedeterministické výpočty.
 4. Viem zrýchliť výpočet.
  1. Časť databázy v pamäti, zvyšná na disku.
  2. Nečítanie súboru byte po byte, ale cele bloky.
 5. Aktuálna situácia + možnosti do budúcna.
  1. Zrýchlenie pomocou ukladania vypočítaných pozícii do haldy, pola smerníkov.
  2. Zmenšenie databázy.
   1. Zipovanim s rýchlym prístupom.
   2. Vynechaním pozícii, ktoré sa dajú rýchlo vypočítať.
   3. Úpravou štruktúry súboru.