Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Kdo se bojí umělé inteligence a robotů?

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
Ústav informatiky, Akademie věd České republiky

21. októbra 2015 (streda) o 16:00
Historická aula, Rektorát UPJŠ

Abstrakt

Koncem r. 2014 proběhlo tiskem celého světa varování slavného fyzika Stephena Hawkinse, že umělá inteligence časem převýší lidskou úroveň a super-inteligentní robotické systémy převezmou vládu nad světem a lidstvo bude vyhubeno. Je v pozadí této zprávy nějaká racionální úvaha, anebo vychází pouze z vědecky nepodložených vizí z katastrofických filmů, sci-fi románů a honby za senzacemi? V přednášce přístupným způsobem uvedeme odborné argumenty, které ukazují, že apokalyptickému scénáři lze předejít a super-inteligentní systémy mohou sloužit pro dobro a rozvoj lidské civilizace.