Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Datawatch – jedna z odpovedí na výzvu „BIG DATA“

Botond Tkačik
2.quadrant

2. decembra 2015 (streda) o 13:00
Študovňa Park Angelinum, PF UPJŠ

Abstrakt

Dáta sú všade, prichádzajú z rôznych zdrojov každý deň a je ich stále viac a viac. Od štruktúrovaných dát , ktoré sa nachádzajú v existujúcich systémoch Business Intelligence, neštruktúrovaných dát, ako sú Big Data, až po semi-štruktúrované dáta (EDI , PDF dokumenty, HTML súbory a iné). Zatiaľ čo väčšina spoločností je schopná rýchlo a ľahko spracovať a analyzovať prvé dva typy dát, integrácia semi-štruktúrovaných dát je príliš ťažkopádna a zložitá, a tak pri zásadných rozhodnutiach manažérov chýbajú kľúčové informácie. Predstavíme jedinečnú technológiu Datawatch, ktorá rieši tento problém v stovkách významných spoločností po celom svete. Výsledkom je prístup k všetkým potrebným informáciám, čo umožňuje vidieť pri rozhodovaní skutočne celkový obraz o situácii v danej oblasti spoločnosti.