Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Prezentácie diplomových prác

Mgr. Matej Nikorovič a Mgr. Július Malčovský
Ústav infrmatiky, PF UPJŠ, Košice

19. novembra 2014 (streda) o 13:00
zasadacia miestnost UFV (c. 76), PF UPJŠ

Abstrakt

Matej Nikorovič: Segmentacia a rozpoznavanie mracna bodov pomocou geometrickeho obmedzenia Praca sa zaobera rozdelenim mracna bodov na telesa, hladanim charakteristik tychto telies a nasledne ich rozpoznavanim. Mracna bodov, obvykle ziskavane z 3D skenerov, obsahuju viac telies ulozenych na podlozke. Odstranenim podlozky odpojime telesa od seba a pomocou narastania oblasti pomocou geometrickych obmedzeni ich najdeme v 3D obraze. Pouzitim geometrickej informacie vypocitame invariantne deskriptory a s pomocou strojoveho ucenia rozpozname o ake teleso ide. Pouzitim prirodzenej interakcie zjednodusime ovladanie uciaceho modu.

Július Malčovský: Komplexné používateľské preferencie Táto práca sa zaoberá problematikou komplexných používateľských preferencií. Tieto preferencie reprezentujeme vylepšeným modelom, ktorý lepšie a zrozumiteľnejšie reflektuje požiadavky používateľa na vlastnosti tovaru. Používateľ pristupuje k novému modelu prostredníctvom prezentovaného grafického rozhrania, ktoré je výkonné a vďaka svojej jednoduchosti ostáva prehľadné a používateľsky priateľské. Ďalším prínosom práce sú používateľom definované atribúty, ktoré predstavujú praktický nástroj na získavanie dodatočných informácií o prehliadaných objektoch. V súvislosti so zmenou modelu analyzujeme spôsoby ako efektívne vyhľadávať objekty odpovedajúce používateľovým predstavám. Výsledkom práce je implementácia nového modelu používateľských preferencií a s tým súvisiacich zmien v grafickom rozhraní v projekte KAPSA.