Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Logical Analysis of Data and Formal Concept Analysis

RNDr. Jan Konečný, PhD.
Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

17. septembra 2014 (streda) o 10:00
SJ2P10, PF UPJŠ

Abstrakt

Přednáška se skládá z úvodu do logické analýzy dat a z rozšíření formální konceptuální analýzy o rough množiny. Následně je ukázána nečekaná spojitost mezi nimi. Tato spojistost představuje slibný základ pro most mezi dvěma prozatím odděleně studovanými analýzami dat. Přednáška bude proslovena v českém jazyce.