Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Optimalizácia kodeku H.264 vo videokonferenčnom systéme

RNDr. Rastislav Adámek
Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

18. septembra 2013 (streda) o 14:30
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Abstrakt

Komunikácia ľudí na veľké vzdialenosti sa v súčasnosti využíva čoraz častejšie. Videokonferencie sú súčasťou pracovného ale aj súkromného života. So skvalitňovaním internetu a s rýchlym vývojom mobilných zariadení je používanie videokonferencií bežnou vecou každodenného života. V systéme využívajúcom videokomunikáciu sú dôležité softvérové súčasti, ktorých výkon a efektivitu ovplyvňujú v nich použité algoritmy. V tejto prednáške je navrhnutý algoritmus predikcie pohybových vektorov pomocou zladenia hrán. Tento algoritmus dosahuje kvalitnejšie video pri porovnateľnom zaťažení procesora a pri porovnateľnom dátovom toku. Porovnávanie výhod nami navrhovaného algoritmu pre výpočet pohybových vektorov bolo urobené pomocou štyroch kritérií špičkový pomer signál/šum, vyťaženie procesora, čas a množstvo prenesených dát. Pri testovaní sme použili štyri videosekvencie s farebným formátom YUV, s rozlíšením 352x288 obrazových bodov a dĺžkou 300 snímok. Tieto videosekvencie boli načítané so súboru následne na to boli kódované, potom dekódované a nakoniec uložené do súboru. Podľa vstupných a výstupných snímok sme vedeli porovnať kvalitu výslednej snímky a zároveň ju porovnať s dvanástimi základnými algoritmami pre výpočet pohybových vektorov.