Seminár Ústavu informatiky

Prednáška

Matematická informatika

prof. Peter Vojtáš
Katedra softwarového inženýrství Univerzity Karlovy

23. októbra 2013 (streda) o 13:00
SJ2S06 (P/06), PF UPJŠ

Abstrakt

V tejto prednáške sa s vami chcem podeliť o svoje subjektívne úvahy ktorými sa v posledných rokoch zaoberám. V pozadí je hľadanie pozície (a potreba presadiť sa v medzinárodnom merítku) medzi informatikmi - jedni vzišli z matematikov, druhí z elektro inžinierov a tretí z ekonómov (u nás je to členenie jasné PF, FEI, VSE; inde sú všetci na jednej univerzite). Týka sa to výuky aj výzkumu (vedy). Aký je vzťah výzkumu a technológií (Gartner cycle vždy na začiatok predpokladá nový výsledok výzkumu, http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle). Vo výzkume je možno rozlišovať matematickú (teoretickú, formálne základy (of)) informatiku a aplikovanú (ja mám radšej technológie). Vo výuke sa názory rôznia, z množstva spomeniem aspoň dva (v tomto abstrakte zjednodušene): jeden vraví stačí vedieť programovať a poznať moderné technológie, druhý napr. ide smerom "T-shape education" http://www-07.ibm.com/in/careereducation/cebt.html. Vo výzkume ktorý obsahuje model, metódy, prototyp, dáta, metriky a experimenty sa zaćína objavovať požiadavka "EXPERIMENTAL REPEATABILITY REQUIREMENTS" viď http://www.sigmod08.org/sigmod_research.shtml. Táto požiadavka (tak prirodzená v prirodných vedách) ale naráža na problémy keď súčasťou experimentu je človek a okolitý svet ktorý sa neustále mení. Na záver spomeniem aj niekoľko naších výsledkov a skúseností z vyzkumu. Pomaly vo mne zreje názor, že teória relevantná pre/a technológie v praxi by sa mali/mohli stretnúť aspoň na formáte dát a use-case (probléme).