Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Kvantové štruktúry a formálna konceptová analýza

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

17. októbra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Interpolating spline based data smoothing

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

24. októbra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ

Note on Partitioning of a Symmetric Rational Relation into Two Asymmetric Rational Relations

RNDr. Juraj Šebej, PhD.

31. októbra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ