Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Prehľad o NoSQL databázach

RNDr. Peter Gurský PhD. 
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. apríla 2019 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ