Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Kvantové štruktúry a formálna konceptová analýza

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Ústav informatiky, PF UPJŠ

3. októbra 2018 (streda) o 12:45
SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ