Seminár Ústavu informatiky

Aktuálne

Koncept sledovania pohybu útočníka v sieti

MSc. Terézia Mézešová
Ústav informatiky, PF UPJŠ

4. marca 2020 (streda) o 13:00
LIDA, SJ2S07 (3.16T), PF UPJŠ